• Farský ples
• Modlitby matiek

• Športové podujatia (volejbal, nohejbal, futbal…)
• Farské púte
• Farská charita