• Majáles
  • Fašiangový ples
  • Športové turnaje (volejbal, nohejbal, futbal a iné)
  • Farská púť
  • Hudobný festival Adonai fest
  • Charita (v spolupráci s RKFU a MC)
  • Deň farnosti
  • Duchovné obnovy
  • Letné a zimné tábory

Adonai fest


V rámci „Týždňa Cirkvi pre mládež“ sa v novembri 2006 po prvýkrát uskutočnilo stretnutie mládeže košických farností, ktoré bolo a je naďalej reakciou na potreby mladých. Tieto stretnutia sa organizujú pri dôležitých momentoch života Cirkvi, teda aj mladých. Sú stretnutím mladých vo viere a láske ku Kristovi, pri ktorých sa spoznávajú mladí košických farností navzájom.
Združenie Prameň života s mestskou časťou Košice – sídlisko KVP ako spoluorganizátorom a v spolupráci s rímskokatolíckou farnosťou Božieho milosrdenstva Košice – KVP pripravuje ďalší ročník hudobného festivalu s názvom Adonai fest. Bude sa konať 20. septembra 2008, a opäť bude spojený s celokošickým stretnutím mládeže, na nádvorí Farského pastoračného centra rímskokatolíckej farnosti Božieho milosrdenstva, na sídlisku Košice-KVP, Tr. KVP 6.
Organizáciou festivalu nesledujeme žiadne ziskové ciele, práve naopak, naším cieľom je prispieť k rozvoju kultúrneho a hodnotného života celého mesta, jeho blízkeho okolia, a aj takýmto spôsobom odstraňovať sídliskovú anonymitu. Povzbudení úspešným priebehom predchádzajúcich ročníkov pokračujeme v organizovaní ďalšieho. Zároveň nás pri jeho organizovaní motivuje fakt, že na východnom Slovensku podujatia takéhoto druhu chýbajú, alebo sú zastúpené len minimálne. No najmä by sme radi hudbou, tancom a príjemnou atmosférou oslovili predovšetkým mladých ľudí, ktorí v dnešnom svete hľadajú svoje postavenie a akceptovanie v spoločnosti.
Prostredníctvom organizácie festivalu na typicky slovenskom sídlisku zároveň chceme „modernej“ mládeži aspoň sčasti načrtnúť aj alternatívny štýl hudby (akým sa gospel vo všeobecnosti označuje), ktorá sa spravidla snaží zanechať aj hodnotné posolstvo s o niečo väčším dôrazom, ako je tomu pri iných hudobných štýloch. Veľkou inšpiráciou a zároveň vzorom sú najmä celonárodne úspešné gospelové festivaly v iných kútoch Slovenska (LUMEN v Trnave, CAMP FEST v Tatrách, Verím Pane v Námestove a iné)
Sme presvedčení, že s rastúcou popularitou tohto festivalu dokážeme verejnosti ponúknuť aj kvalitnejší program v podobe nielen vystúpení významnejších i ocenených hudobných kapiel, ale i prezentovaním nových a menej známych talentov, a nesmieme zabudnúť na sprievodné akcie, ktoré tiež vyplývajú z potrieb mladých.
Prípravné stretnutia a aktivity dobrovoľníkov (ako je výber a kontaktovanie účinkujúcich, príprava programu, reklama, propagácia, oslovenie potenciálnych sponzorov, samotná úprava a príprava miesta konania, a služby s tým spojené) prebiehajú postupne počas celého roka.